skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

Project coördinatie

De implementatie van een (nieuw) onderdeel in een organisatie, of dit nu gaat om een volledig nieuwe installatie of upgrade, vereist veel zorg en aandacht. Naast het in huis halen van technische knowhow is ook het organisatorische aspect van de werkzaamheden een belangrijk item. Een verkeerde planning, het ontbreken van de juiste expertise of het ontbreken van de benodigde hardwarecomponenten kan onnodig tijdsverlies en extra kosten met zich meebrengen. In het proces staat de klant altijd centraal en is er altijd één contactpersoon die het hele proces van A tot Z begeleidt.

Ruime ervaring
BeeSmart heeft veel ervaring met grote projecten in complexe organisaties en is in staat om de totale invulling van een traject op te zetten, te begeleiden en uit te voeren. Door deze projectmatige aanpak kan er nauwgezet op worden toegezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gedefinieerde technische specificaties, de vastgestelde tijdsplanning en het beschikbare budget. In het proces staat de klant altijd centraal en is er altijd één contactpersoon die het hele proces van A tot Z begeleidt.

Uw voordelen

  • BeeSmart heeft ruime ervaring in diverse omgevingen
  • Altijd op de hoogte van de status van uw project
  • Strakke controle op financieel en functioneel vlak binnen een project
  • Security en dienstverlening blijft gewaarborgd
  • Strakke projectcoördinatie levert kostenbesparingen en tijdwinst op
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?