skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

Smart Excellent

Deze module geeft u, naast het registreren, rapporteren en acteren, de mogelijkheid om operationele taken aan ons over te dragen.

BeeSmart zorgt er samen met u voor dat uw netwerk (WIFI/LAN/WAN) beheerd en gemanaged wordt. Door middel van monitoren met slimme sensoren, specialistische software en maandelijks overleg met onze servicemanager zorgt BeeSmart ervoor dat uw organisatie over de nieuwste innovaties beschikt en dat het altijd werkt.

Dit servicepakket wordt afgestemd op uw organisatie. De onderwerpen ter sprake zijn onder andere gericht op: bedrijfsprocessen, security, scaling en communicatie met derden. Al uw wensen en eisen worden vastgelegd in een zogenaamde DAP (Dagelijkse Afspraken en Procedures).

Uw voordelen

  • Voorspelbare kosten
  • 24/7 bewaking door de beste security specialisten
  • Volledige ontzorging
  • Optimale samenwerking
  • Taken overdragen
Smart Basis
Smart Plus
Smart Superieur
Smart Excellent
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?