skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

Toegangsbeheer

HoneyAccess is een token die toegang verleent op basis van een persoonlijke pas, in bijvoorbeeld een toilet, vergaderruimte of gebouw. Het toegangssyteem bestaat uit een aanmeldterminal en sloten bij de toegangsdeuren. De toegangscontrole (authenticatie) vindt plaats via het systeem van de organisatie. Daardoor is het ook mogelijk om in te zien wie een bepaalde toegang is verleend. Ook kan u hiermee access kosten in rekening brengen, die bijvoorbeeld verrekend worden op de persoonlijke pas. Het is ook optioneel om de toegang via een app te laten verlopen.

Bekijk vanaf nu welke klant een ruimte gebruikt, wanneer die hem gebruikt en stel des gewenst een toegangslimiet in. Of stel bijvoorbeeld tarieven in voor studieruimtes.

Tip* HoneyAccess werkt ook in combinatie met onze software om ruimtes te reserveren.

Uw voordelen

  • Gebruikersgemak
  • Inzicht in wie toegang is verleend
  • Makkelijke uitbreidbaarheid
  • Mogelijkheid om een access kosten in te stellen
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?