skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

Projectcoördinatie

De implementatie van een (nieuw) onderdeel in een organisatie, of dit nu gaat om een volledig nieuwe installatie of upgrade, vereist veel zorg en aandacht. Naast het in huis halen van technische knowhow is ook het organisatorische aspect van de werkzaamheden een belangrijk aandachtspunt. Een verkeerde planning, het ontbreken van de juiste expertise of het ontbreken van de benodigde hardwarecomponenten kan onnodig tijdsverlies en extra kosten met zich meebrengen. Daarnaast is er altijd één contactpersoon die het hele proces van A tot Z begeleidt.

Ruime ervaring
BeeSmart heeft veel ervaring met grote projecten in complexe onderwijsomgevingen en is in staat om de totale invulling van een traject op te zetten, te begeleiden en uit te voeren. Door deze projectmatige aanpak kan er nauwgezet op worden toegezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gedefinieerde technische specificaties, de vastgestelde tijdsplanning en het beschikbare budget.

Uw voordelen

  • Ruime ervaring in diverse onderwijs-gerelateerde projecten
  • Altijd op de hoogte van de status van uw project
  • Strakke controle op financieel en functioneel vlak binnen een project
  • Security en dienstverlening blijft gewaarborgd
  • Kostenbesparingen en tijdswinst door strakke coördinatie
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?