skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

SLA (Service Level Agreement)

In een “Service Level Agreement” (SLA) wordt het kwaliteitsniveau bepaald. De Service Level Agreement bepaalt het niveau van de dienstverlening en de mogelijke keuzes daarin.

BeeSmart informeert en ondersteunt met het vaststellen van het serviceniveau.

De verschillende serviceniveaus zijn onderverdeeld in:

  • Smart Basis
  • Smart Plus
  • Smart Superieur
  • Smart Excellent

Vervolgens resulteert de SLA in dienstbeschrijvingen en deze vormen samen de afgesloten serviceovereenkomst.

BeeSmart vindt het belangrijk dat er voor beide partijen realistische verwachtingen worden geschept door middel van het goed doorspreken en documenteren van randvoorwaarden. Ook zien wij dat organisaties vaak dynamisch zijn en tegenwoordig snel veranderen. Daarom streven wij ernaar om regelmatig de serviceovereenkomst te evalueren om deze actueel te houden. Op deze wijze slaagt BeeSmart erin om op een langere termijn optimale service te bieden die past bij uw organisatie.

Uw voordelen

  • Duidelijkheid
  • Realistisch
  • Actueel
  • Samenwerking
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?