skip to Main Content
Powered by BeeSmart © 2020

Reguleren publieke omgeving

Met HoneySaaS bewaakt en reguleert u eenvoudig uw digitale omgeving. U bepaalt eenvoudig de gebruikersrechten van elke medewerker en student. Hiermee houdt u zicht op het gebruik van verschillende diensten en kan oneigenlijk gebruik worden voorkomen.

Geef uw studenten makkelijk toegang, en zorg ervoor dat de verleende toegang niet wordt misbruikt.

Uw voordelen

  • Eenvoudige uit te breiden
  • Gebruiksrechten van de cliënt en medewerker makkelijk te bepalen
  • Bewaken en reguleren
  • Oneigenlijk gebruik kan worden voorkomen
BeeSmart - SaaS

Software

BeeSmart - Printing

Printing

BeeSmart - Werkplek

Werkplek

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?